Pogodnost za članove sindikata, prilikom ugovaranja Uniqa dopunskog zdravstvenog osiguranja

Dragi članovi,

u suradnji sa Uniqa osiguranjem, nudimo vam povoljnije dopunsko zdravstveno osiguranje, kako za vas, tako i za članove vaših obitelji, starih između 18 i 65 godina.

UNIQA osiguranje Vam pruža mogućnost ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja uz sljedeće pogodnosti:
 Uniqa iskaznica platežno sredstvo osim za lijekove s B liste ( sustav refundacije )
 Pravo na naknadu troškova dopunskog zdravstvenog osiguranja do neograničenog iznosa
 Pravo na naknadu troškova lijekova A i B liste
 Polica osiguranja ugovara se na rok od jedne godine
 Mogu se osigurati članovi sindikata i njihovi punoljetni članovi obitelji od 18-65 godine
 Početak osiguranja dan nakon uplate prvog obroka ili dan koji sami odredite uz uvjet da je plaćen prvi obrok
 Bez karence kod obnove i prelaska iz drugih Društava i HZZO-a uz dostavljeni dokaz o isteku/ prekidu osiguranja ukoliko je dan isteka police ujedno i početak police kod Uniqe
 Karenca 15 dana za nove osiguranike

Plakat-Dopunsko-osiguranje-sindikati

Ostavite komentar

Web dizajn i hosting Novi Web studio